Artikel Landleven

In het blad Landleven van 27 maart 2020 verscheen een leuk artikel over Vaardorp het Rietveld. Het artikel gaat vooral over de periode van het boerenvaardorp. Terwijl Let Belt een rondleiding verzorgt, wordt Martien de Frankrijker geïnterviewd. Hij was in die periode veehouder en meelvaarder.

Coronacrisis

Maart 2020 – Het is stil in het Rietveld. Geen roeibotenverhuur of rondvaart, geen b&b of verhuur. Nauwelijks passerende bewoners. Het is het gevolg van de Coronacrisis. Ook de gebruikelijke planten en zadenbijeenkomst rond deze tijd ging niet door. De Rietveldse roeikampioenschappen op 24 juni zijn weliswaar nog niet afgelast, maar de kans dat deze doorgaan  is niet groot.

het is stil in het Rietveld

Zelf komen wij niet van ons eiland af, dit op advies van de arts en op aandringen van onze kinderen. Wij behoren immers tot de groepen met verhoogd risico. Al moet ik daarbij direct zeggen dat het met mijn gezondheid – twee maanden na ontslag uit het ziekenhuis – goed gaat.

Mijn buurvrouw Michele was getroffen door het virus, maar inmiddels gaat het weer goed met haar. Zij werkt aan de Toekomstvisie van onze bewonersvereniging Het Rietveld: lay-outen, foto’s plaatsen. Als de Coronacrisis voorbij is zal deze visie worden aangeboden aan de gemeente.

In deze lastige tijd kwam er wel een positief bericht binnen: De dreiging van een autoweg door het Rietveld is niet langer reëel. De gemeente Alphen bekijkt nu 2 andere opties. Opnieuw wordt bekeken of een tunnel onder het kruispunt in Hazerswoude dorp haalbaar is. Een andere optie is een westelijke rondweg om het dorp, langs de HSL-lijn naar het Westeinde.