Zo’n 60 à 70 jaar geleden was een brug gelegd vóór boerderij Rietveld 18.  Zo kon het vee naar de overkant komen, zonder dat er gevaren hoefde te worden. Ook kon boer Van Zuijlen met licht materieel en als het niet te nat was over weilanden naar de Loete rijden. Daar lag de dichtst bij zijnde weg, op 1,5 km afstand van zijn boerderij.

 

De brug deed al lange tijd geen dienst meer, maar de vaste brugdelen lagen er nog.    Vorige week zijn ze verdwenen. Het hoogheemraadschap van Rijnland was van mening dat de brughoofden de doorstroming van het water belemmerden. Met groot materieel en op pontons werden deze vaste brugdelen daarom verwijderd en afgevoerd.

 

Dezelfde plek op 28 november 2018: de flessenhals is verdwenen.