Oktober 2018 – Het is nog maar 35 jaar geleden dat boerderij Rietveld 12 – toen eigendom van de fam. de Wit – uitsluitend over water bereikbaar was. Dat gold voor alle bewoning ten noorden van de Rietveldse vaart, al waren de andere boerderijen inmiddels niet meer in bedrijf. De ruilverkaveling was namelijk in volle gang; het gebied was voorbestemd voor de sierteelt. In verband daarmee zouden een brug en wegen worden aangelegd.

Maar zover was het in 1982, het moment dat de foto (hieronder) werd genomen, nog net niet. Voor de boerderij ligt een schuit met stro. Het stro was bij ‘Meurs’ vanaf een vrachtwagen op de schuit geladen en zou worden opgeslagen op de stalzolder. Het werd gebruikt als strooisel onder de koeien.                                    Waarschijnlijk was het de laatste keer dat het stro met de schuit kwam.

Rietveld 12, gebouwd in 1884. Bijna 100 jaar later ging hier alles nog steeds via het water.

In 1983 kwam de brug over de Rietveldse vaart, waarna in 1984 de wegen ten noorden van de vaart werden aangelegd. Via de ruilverkaveling werd ook het boerenland in dit deel van het Rietveld verkaveld tot percelen voor de sierteelt.

Dit lot viel uiteindelijk ook Rietveld 12 ten deel, al is aanvankelijk nog enige tijd geprobeerd dit boerenbedrijf te handhaven en werd het daartoe zelfs herbouwd (1985).

Boerderij Rietveld 12 nog in de oude staat, begin jaren 80. De Rietveldse brug en Dijkgraafweg lagen er toen nog niet.