Het is een mooi natuurgebied, verscholen achter het struikgewas langs de Rietveldse Vaart. Sommige bewoners noemen het de Rietveldse plas. Het bestaat uit een kleine waterplas met rondom rietkragen, een eiland, flinke stukken grasland, knotwilgen op een rij, bomen en struikgewas. Kortom een oorspronkelijk stukje Hollands landschap. En het is verbonden met de vaart via een brede sloot tussen de woningen 19a en 21.

Het gaat hier om een voormalige boomkwekerij van enkele percelen grond met een bijbehorende woning. Deze woning ligt aan de Rietveldse Vaart. Ruim 10 jaar geleden kwam deze kwekerij in het bezit van Jos van Boheemen. Jos is eigenaar van een stekbedrijf in Waddinxveen en Reeuwijker van geboorte. Toen hij de grond niet voor zijn bedrijf nodig had,  besloot hij er iets moois van te maken. Naar het waterrijke landschap dat hij kent vanuit zijn jeugd. In 2012 startte hij de herinrichting van deze kwekerij.

Inmiddels is het een prachtig en volgroeid stukje natuur geworden, dat juist in deze lenteperiode volop tot leven komt. Geluiden van kikkers en (water)vogels komen je van alle kanten tegemoet. Op de vraag of het onderhoud van zijn omvangrijke natuurtuin niet te veel werk kost antwoordt Jos: ‘zo’n gebied moet je beheren, niet cultiveren’. En dat is natuurlijk ook zo.  

Het is altijd zijn plan geweest hier te gaan wonen, maar momenteel is het nog niet zo ver. De woning aan het Rietveld – ‘ eigenlijk te modern voor zo’n vaardorp’ – heeft hij zojuist weer voor een periode van 5 jaar verhuurd aan een van zijn werknemers. Wel is Jos vaak in zijn natuurtuin te vinden en dan is het ‘genieten’. Ook personeel komt soms mee, vooral als er iets te vieren is.

De Rietveldse plas is particulier bezit en dus geen recreatiegebied. Jos is daar duidelijk over. Wat het dan wel is? Het is in elk geval een welkome breiding van het leefgebied van de Rietveldse (water)vogels en vissen en een prima buffer van schoon water.