Historie gemarkeerd

De rijke historie van het vaardorp is de afgelopen tijd op verschillende plekken meer zichtbaar gemaakt. Allereerst natuurlijk via de monumentborden die bij de verschillende toegangswegen naar het Rietveld zijn geplaatst. Op 1 april jl werd het eerste bord bij de Rietveldse brug onthuld door wethouder Relus Breeuwsma (zie de blog van die dag onder Blogs). Maar inmiddels zijn ook de twee andere borden geplaatst, bij de Rietveldse molen en aan de Compierekade. De borden zijn een initiatief van de Bewonersvereniging het Rietveld en kwam voort uit de wens van de bewoners om het cultuur-historische karakter van het vaardorp meer zichtbaar te maken. Bij de uitvoering ontving de bewonersvereniging ondersteuning van verschillende partijen, zoals het Platform voor recreatie en toerisme (PReT), de ANWB en de gemeente. Op de borden staat een korte geschiedbeschrijving, naast een foto van de Rietveldse molen en een plattegrond.

Het Papenpad, ontstaan in de 2e helft van de 16e eeuw liep oorspronkelijk van de Rietveldse molen naar de Hoge Rijndijk. Een historische duiding vindt u onder ‘Uitgelicht’ op deze website. Het tegenwoordige Papenpad, het deel tussen de Burgemeester Ten Heuvelhofweg en het Spookverlaat, ligt in verschillende wandelroutes. Dit zogenaamde boerenlandpad was de laatste jaren echter moeilijk begaanbaar omdat de overstapjes over de hekken kapot waren en ook de borden verdwenen waren. Na een actie van de bewonersvereniging heeft de gemeente, die eigenaar bleek te zijn, de overstapjes hersteld en een nieuwe bebording aangebracht. Al had hier ook heel goed een klein bordje gepast, waarop de naam Papenpad nader wordt geduid. Het pad maakt immers deel uit van de bewogen Hazerswoudse kerkgeschiedenis.

De Rietveldse molen is een rijksmonument. Sinds kort heeft deze molen uit 1648 een eigen monumentenbord. Dit bord is geplaatst aan de westzijde van de molen, aan de burg. Hoekstraweg vlakbij de picknicktafel.  Verantwoordelijk hiervoor is de Rijnlandse molenstichting die de molen in bezit heeft. Op het monumentenbord staat een korte geschiedbeschrijving en een dwarsdoorsnede van de molen waarop de verschillende molenonderdelen worden benoemd.

Ook de eigenaren van Klein Giethoorn, Monique en Arjan, hebben hun bijna 100-jarig bedrijf meer in een historische context geplaatst. Langs het toegangspad naar het café zijn grote foto’s aangebracht uit het roemrijke verleden van Klein Giethoorn, zoals de bootjes met de molen, Pension Natuurschoon en natuurlijk de speeltuin. Bij de foto’s staat ook een aantal voorwerpen en werktuigen die op de boerenbedrijfjes van weleer werden gebruikt.

Het tiende buurtfeest

Op zaterdag 2 september jongstleden was het jaarlijkse buurtfeest van vaardorp Rietveld; voor de 10e keer al weer. Deze maal op het eiland van Nop en Michele, Rietveld 9. Meer dan 30 Rietvelders legden hun bootje aan. En samen met de gastvrouw en gastheer leverde ieder zijn bijdrage aan een fantastische maaltijd: kleine en grote hapjes, diverse salades, guiches en natuurlijk niet te vergeten de pizza’s uit de oven. Deze werden bereid door inwonend student Yubin uit China. Het eten en drinken, de prachtige tuin, het zonnetje en de relaxte sfeer: het was gewoon weer een heerlijk buurtfeest. Met dank aan Michèle en Nop.

Annie treedt weer op

In de maanden juli en augustus kunnen we weer genieten van het optreden van Annie Boer, verhalenvertelster van het Rietveld. Als kind bracht zij varend brood rond in het Rietveld en leerde zo veel over het vaardorp en zijn bewoners. Puttend uit eigen ervaring heeft zij al die gebeurtenissen, verhalen en roddels verwerkt in een hilarisch programma. Daarbij maakt zij gebruik van haar bijzondere acteertalent.

In de maanden juli en augustus is zij iedere woensdag vanaf 14.30 uur aanwezig in Theetuin ‘t Woutje. Onder genot van een drankje en een hapje neemt zij de aanwezigen mee in het verleden van het Rietveld. De voorstelling duurt ongeveer 75 minuten en is zeker de moeite waard. Kosten: 9,95 euro.

U dient tevoren wel te reserveren, telefonisch 0172589746 / 0615486182 of per mail: an.enjan@casema.nl

Een mooie sfeertekening

Op woensdag 21 juni vonden voor de 60e keer de Rietveldse roeikampioenschappen plaats. Het was prachtig weer, er kwamen veel mensen op af en ook de regionale pers gaf acte de presence, waaronder ook Omroep West. Deze omroep maakte een prachtige sfeertekening van het Rietveld, Klein Giethoorn en de roeikampioenschappen. De titel: ‘Verstopt’ vaardorp midden in Groene Hart: ‘Je hoort alleen kikkers en watervogels’. Klik voor dit mooie stukje op https://nos.nl/r/410142

Opgeschoond

Op zaterdag 6 mei jongstleden vond een opschoonactie plaats in het Rietveld. Initiatiefnemer was bestuurslid Margreet Letter van de bewonersvereniging. Gelukkig was het die dag goed weer. De actie begon om 10.30 uur en duurde ongeveer anderhalf uur. Er deden in totaal 13 bewoners mee. Die ochtend is er tijdens de schoonmaak heel wat rommel uit de Rietveldse vaart gehaald en afgevoerd – vooral veel plastics. Na afloop was er een gezellig samenzijn bij Ron en Margreet op Rietveld 12 met koffie en wat lekkers. Volgend jaar opnieuw?

Wethouder op bezoek

Zaterdag 1 april 2023 – Ondanks het slechte weer van deze dag hadden zich 45 bezoekers gemeld bij de Rietveldse brug. En natuurlijk ook wethouder Relus Breeuwsma van recreatie, die het monumentbord van vaardorp het Rietveld zou onthullen. Maar al snel bleek dat hij dit had gedelegeerd aan de kleine Rietveldbewoner Bram, die die dag – op 1 april – zijn verjaardag vierde. Derhalve verrichtte Bram reeds op 10 jarige leeftijd zijn eerste officiële handeling.

Zelf heb ik (Let Belt) namens het bestuur van de bewonersvereniging het Rietveld toegelicht dat het monumentbord voortgekomen is uit een enquête in 2019. Daarin toonden de bewoners zich bezorgd over de achteruitgang van hun woongebied. In het rapport ‘de Toekomst van het Rietveld’ verzochten wij de gemeente om maatregelen. Niet lang daarna bracht de gemeente het vaardorp onder in haar cultuur-historisch bestemmingsplan en sindsdien is het vaardorp een soort beschermd dorpsgezicht geworden. Daarnaast wilden de bewoners het karakter van het vaardorp ook zichtbaar maken via een informatiebord, wat uiteindelijk een monumentbord is geworden. Wij kregen hiervoor geld van de ANWB en van de stichting Land van Wijk en Wouden. Wij zorgden voor de tekst, het PReT (Platform voor Recreatie en Toerisme) hielp ons met de vormgeving. Er komen drie van deze borden rond het Rietveld; de ander twee komen bij de Rietveldse molen en aan de Compierekade.

In 2 rondvaartboten en met de fiets ging men daarna naar Theetuin ’t Woutje. Daar stond de houtkachel aan en met koffie en broodjes werden het gezelschap weer op temperatuur gebracht. Het programma kon vervolgd worden.

Ik lichtte toe hoe wij als bewonersvereniging twee jaar lang hebben samengewerkt met het Platform voor Recreatie en Toerisme (PReT) uit Alphen. Namens de bewonersvereniging nam ik deel aan een overleg, dat het PReT organiseerde voor zg. recreatieaanbieders in en rond het Rietveld, zoals de b&b’s, vakantiehuisjes, rondvaart etc. In dit overleg ontstond de vraag naar een vaarkaart voor het Rietveld. Toen mij gevraagd werd deze samen te stellen werd dit vervolgens een historische vaarkaart. Nadat het PReT de vormgeving had verzorgd kwam de vaarkaartfolder uit aan het begin van de vorige zomer. Het bleek zo’n groot succes, dat er nu al weer een herdruk gaat plaatsvinden.

Daarna kwam ook de vraag aan mij om een wandelroute die het PReT had ontworpen voor het gebied tussen het dorp en het Rietveld  ‘historisch te duiden’. Ook deze wandelroute, de Geer en Rietveldroute is inmiddels klaar. Mede namens het PReT en haar achterban overhandigde ik beide folders aan wethouder, niet zonder gezegd te hebben dat ook de beide folders een verdieping zijn voor het cultuur-historisch karakter van ons gebied.

Het woord was daarna aan de wethouder. Hij toonde zich eerder al blij en verrast over het monumentbord en nu dus ook over de beide routefolders. Hij prees al het werk dat daarvoor in het Rietveld was verricht en met name de samenwerking daarbij tussen alle partijen die er direct en indirect bij betrokken waren. Bij nieuwe ontwikkelingen kon het Rietveld rekenen op een positieve benadering vanuit het gemeentehuis.

De laatste spreker was Han Hendrikxs, secretaris van het PReT. Hij keek terug op de bijzonder prettige samenwerking in het Rietveld. Daarnaast kondigde hij 2 nieuwe beleidsinitiatieven aan die het PReT de komende tijd wil realiseren. Allereerst gaat het hierbij om een toeristische bebording in Hazerswoude. Het is de bedoeling dat allerlei eigen bordjes van recreatieve voorzieningen gaan verdwijnen en worden vervangen door een overzichtelijk geheel van bruine verwijsborden. Zoals ook in Boskoop reeds is gebeurd. Een tweede ontwikkeling die het PReT in gang wil zetten is het organiseren van ‘arrangementen’. Daarbij worden voorzieningen en activiteiten aan elkaar gekoppeld, zodat er een leuk daagje uit ontstaat in plaats van een enkele activiteit. Hij toonde daarbij een eerste arrangement, waarbij activiteiten in Hazerswoude en Boskoop worden gecombineerd. De wethouder liet weten beide ontwikkelingen toe te juichen.

Daarna werd het nog gezelliger in de Theetuin, toen ”Annie van de bakker” ten tonele verscheen, in klederdracht en met onvervalst Hazerswouds accent. De aanwezigen genoten volop van Annie Boer haar optreden. Als kind bracht zij brood rond in het vaardorp. Haar praatjes en verhalen konden de aanwezigen niet lang genoeg duren. Maar niet getreurd, Annie komt terug. In de maanden juli en augustus verzorgt zij elke woensdag om 14.30 uur een optreden in de Theetuin. U moet tevoren wel even reserveren.

De folders van de vaarroute het Rietveld en de wandelroute Geer- en Rietveld zijn beschikbaar bij de recreatieaanbieders, o.a. Klein Giethoorn, Theetuin ‘t Woutje en Jeu de Boer. Ook komen zij nog voor de zomer op deze website te staan.