De Rietveldse molen

Toen diverse polders in 1648 werden samengevoegd tot de Rietveldse polder (polder Rietveld) vroeg de waterhuishouding om een robuuste inzet. Daarom had het polderbestuur toestemming gekregen (van de hoogheemraden van Rijnland) tot de bouw van een grote achtkanten molen met ingebouwd scheprad. De houten en met riet bedekte molen diende ook huisvesting te bieden aan een molenaar, want de polder moest het hele jaar door droog worden gehouden. Bepaald werd ook dat er sluisjes moesten komen, een bij de molen en een verderop bij de Oostvaart, zodat er in en uit de nieuwe polder gevaren kon worden.

Toen de krachtige molen begon te malen, kwamen er protesten. Allereerst vanuit de Rietveldse polder zelf, waar de vele eendenkooien te droog kwamen te staan. Om het probleem op te lossen werd in 1652 aan de kooikers toegestaan zelf kleine watermolens te plaatsen in hun gebied om de eendenkooien van voldoende water te voorzien. Maar ook buiten het Rietveld zorgde de molen voor problemen. Hij sloeg namelijk zoveel water uit dat dat de landerijen aan de andere kant van de molen regelmatig onderliepen. In de volgende jaren werd daarom een directe afwatering vanaf de molen naar de Rijn gegraven: de Papenvaart (1659).

Bijzonderheid: Van 1791 tot 1925 werd de molen bemalen door vijf leden van het molenaarsgeslacht Van den Bosch.

Tot 1966 verzorgde de molen de bemaling van de omliggende polder. In dat jaar is haar functie overgenomen door een gemaal in Boskoop. Sindsdien maalt de molen in circuit, dat wil zeggen dat het water dat wordt opgemalen weer terugloopt.  De molen is sinds 1967 eigendom van de Rijnlandse molenstichting en werd in 1972 gerestaureerd.

De imposante Rietveldse molen (1648) is een rijksmonument en een keer per jaar ook van binnen te bezichtigen en wel op de landelijke molendag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

1930                                        1935                                                                    1955                                          1958

Als u de foto’s aanklikt krijgt u een groter beeld. Op de eerste twee foto’s ziet u dan nog het oude verlaat. Dat werd in 1937 vervangen door de huidige sluis.