Roeikampioenschappen

De Rietveldse roeikampioenschappen, die jaarlijks in juni bij Klein Giethoorn plaatsvinden, ontstonden in het jaar 1963. De aanzet daartoe werd gegeven door boomkwekers Gijs van der Lip en Piet van de Werf, tezamen met Klein Giethoorn. Aanvankelijk waren de kampioenschappen een onderlinge krachtmeting van Rietveldbewoners. Doel was ook om de onderlinge band in het veranderende Rietveld te versterken. Bij de feestelijke start in 1963 waren alle 21 gezinnen van het Rietveld present en deden zij mee met in totaal 60 personen. En een succes werd het !

In de volgende jaren werden de Rietveldse kampioenschappen ook voor anderen open gesteld. Het wedstrijdconcept werd geleidelijk aan verbeterd, maar nog steeds wordt de strijd geleverd in het speciale model houten roeiboten van Klein Giethoorn, gebouwd door de firma Kerkvliet uit het dorp. De roeiwedstrijden zijn een jaarlijks folkloristisch evenement en een ontmoetingsplek voor velen die zich bij het Rietveld betrokken voelen.

Rietveldse roeikampioenschappen 1980 – foto J.Hakkaart