Nieuwe bewoners

Schipper Oostdam verhuist een nieuw gezin

De oorspronkelijke boerenbevolking is uit het Rietveld vertrokken. De woningen en boerderijen langs het water worden nu bewoond door “mensen van buiten”. Zij zijn gekomen omdat het goed leven is in dit kleine natuurgebied, hartje Randstad. Veel van de boerderijen en woningen zijn inmiddels gerenoveerd, vaak in stijl. Soms zijn zij vervangen door nieuwbouw.

Het merendeel van de bewoners kan inmiddels zijn woning bereiken over het land. Dikwijls via een pad van 350 m over eigen grond achter de woning naar de weg. Maar er is ook een deel dat nog dagelijks vaart. 7 woningen – dus 1/3 van het totaal – zijn namelijk alleen over het water, dus per boot bereikbaar. Dat zelfde geldt ook voor de recreatiehuisjes die langs het Rietveld zijn verschenen. Maar geen probleem, de rust en de natuur die hier te genieten zijn, wegen ruimschoots op tegen dit ongemak. En dat is dan al weer een groot woord, want de varende bewoners hebben hier bewust voor gekozen. Tussen de bewoners van het Rietveld is ook weer een gemeenschap ontstaan, ook al is men minder op elkaar aangewezen als vroeger. Getuige daarvan is de jaarlijkse burenavond die afwisselend op een van de wooneilandjes wordt gehouden. Alle bewoners dragen daaraan hun steentje bij.

Nieuwe bewoners varen meestal gemotoriseerd, op benzine of electrisch

Van alle boerderijen is er nog eentje in bedrijf gebleven: Lena’s hoeve, een modern veeteeltbedrijf helemaal aan het eind van het Rietveld, aan het Rietveldse pad in Alphen. Daar tref je dan ook langs het water nog heel wat weiland aan, zoals het vroeger was. Voor het overige wordt het Rietveld vooral omringd door boomkwekerijen met hier en daar nog plukjes weiland. Waar de Rietveldse Vaart ooit voor de boeren de hoofdstraat was, is het voor de boomkwekerijen nu het achterland. Zij hebben hun bedrijfsvoering immers aan de weg.

De sierteeltsector heeft te maken met veranderingen, te weten de omschakeling naar potcultuur en processen van schaalvergroting. Deze veranderingen maken de kleine kavels aan het Rietveld tegenwoordig minder gewild dan voorheen.