Over deze site

Februari 2018 – In  mei 2011 vond een cultureel festival plaats in het Rietveld. Ter gelegenheid daarvan maakte ik een kleine expositie over de historie van ons vaardorp. Deze expositie riep veel positieve reacties op en heeft daarna (op verzoek van de burgemeester) ook nog een maand in het gemeentehuis van het toenmalige Rijnwoude gestaan.

Deze website was hierop een vervolg. Het historisch verleden is nu verder uitgediept en aangevuld. Maar ik heb mij niet willen beperken tot het verleden. Want het Rietveld heeft naast een uniek cultuur-historisch verleden ook een heden met zijn prachtige natuur en mogelijkheden tot recreatie. Ik heb op deze site kortom een meer compleet beeld van het vaardorp willen geven.

Voor het medium website is gekozen omdat deze vorm laagdrempelig is en veranderingen of aanvullingen in de toekomst gemakkelijk zijn aan te brengen. Ook, en niet onbelangrijk, wil ik het Rietveld zo wat duidelijker profileren in een tijd van planologische veranderingen in onze gemeente.

Voor deze site heb ik gebruik gemaakt van nieuw materiaal, o.a. verkregen van (ex)bewoners en vooral van het Historisch museum van Hazerswoude. De noodzakelijke ICT-ondersteuning werd geboden door onze zoon Darryl.  Allen – en vooral hij – veel dank hiervoor!

28 maart 2020 – Na ruim 2 jaar telt de website 50.000 bezoekers. Ter gelegenheid hiervan heb ik een aantal noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd met als doel de werkbaarheid en de toegankelijkheid van de site te verbeteren. Zo werkt de website nu onder een nieuw programma dat meer overzicht biedt. Ook is Vaardorp het Rietveld nu te bekijken op de telefoon. Teksten zijn en worden nog aangepast en op elkaar afgestemd. Veel nieuwe foto’s ook. Dit alles neemt nog enige tijd in beslag. Ondertussen hoop ik dat u de veranderingen nu al ervaart als verbeteringen.

Let Belt, Rietveld 11

Wilt u reageren op deze website?  Dit kan via: info@vaardorphetrietveld.nl of via Facebook.