Begin 2019 hebben de bewoners van het vaardorp een bewonersvereniging opgericht. Het doel: de sociale samenhang te versterken maar ook gezamenlijk een positie te bepalen bij externe ontwikkelingen die het Rietveld beïnvloeden. Zulke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen, de schaalvergroting in de sierteelt en de ontwikkeling van recreatie in het Groene Hart. Waar nodig zal de bewonersvereniging het Rietveld zijn stem laten horen. 

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Er is een enquête gehouden en in enkele Rietveldse boerderijen zijn bewonersavonden geweest. Dat alles heeft geleid tot een Toekomstvisie. Dit 12 pagina’s tellende document is op 23 november 2020 aangeboden aan de gemeente en andere instanties, die met het Rietveld te maken hebben.

De visie bevat voorstellen voor de kwaliteitsverbetering van het gebied. De bewoners zien hoe waardevol het gebied voor wonen, natuur, recreatie en cultuurhistorie is maar ook dat het langzaam aan kwaliteit verliest. “Vroeger was dit misschien een vergeten gebied, maar de combinatie van natuur, rust, recreatie en cultuurhistorie maken van het Rietveld een van de parels van de gemeente Alphen. En parels moet je koesteren” vindt de bewonersvereniging.

Zij heeft de gemeente uitgenodigd om samen tot een actieprogramma te komen om die kwaliteitsverbetering te bereiken.

Geïnteresseerden in de Toekomstvisie kunnen deze op verzoek toegezonden krijgen en wel via het secretariaat van de bewonersvereniging het Rietveld: bvhetrietveld@gmail.com