Kerkvaart

Van de oorspronkelijke Kerkvaart was na 1648 niet veel meer over. Tijdelijk kreeg de vaart ook een andere naam: de Vliet. Nadat de sluis bij de Oostvaart gereed was, konden de schippers via deze Vliet naar het Rietveld varen.

Hoewel de Kerkvaart eeuwenoud is geldt dat niet voor de parallel gelegen ringvaart. Die werd ruim honderd jaar geleden gegraven om te kunnen dienen als boezem voor het op te malen polderwater van de Boterpolder. Deze diep uitgeveende polder kwam in 1814 droog. (Dit lot bleef het Rietveld bespaard omdat de turf daar teveel klei bevatte).

In de 20e eeuw keert de naam Kerkvaart weer terug. De dijk tussen de Kerkvaart en de parallel gelegen ringvaart ontwikkelde zich steeds meer tot een pad. Rietvelders liepen er vaak in hun klompen over heen naar ‘het dorp’, bij het pad van Mourits bogen zij dan linksaf. Ook was het de weg van de kinderen van het Rietveld die zo naar school gingen. In 2001 liet de gemeente – die eigenaar was geworden – het pad asfalteren en kreeg het ook een vanzelfsprekende naam: het Kerkvaartpad. Langzamerhand ontwikkelde de Kerkvaart zich tot een prachtig stukje natuur aan het Rietveld.D