Klein Giethoorn

Han van Meurs

Altijd al was het Rietveld een favoriet gebied voor vissers. Er zat veel vis, karper vooral, maar ook snoek, kleinere vissen en ook paling. Het was omstreeks 1920 dat Han van Meurs – een vroege boomkweker – zijn  roeiboot aan een hengelaar beschikbaar stelde. Dit aanbod riep al snel ook een vraag op van andere vissers. Van Meurs zag hier brood in. Hij ging ook de boten van buren beschikbaar stellen en schafte extra roeiboten aan voor de verhuur. Een volgende stap was het bouwen van enkele optrekjes voor de overnachting. Samen met zijn vrouw Pleun ontwikkelde Han van Meurs kortom een bedrijfje en dat moest natuurlijk ook een naam hebben. Pension Natuurschoon ging het heten, maar in de volksmond werd dit al gauw ‘café Meurs’. Het aantal roeiboten nam toe. Niet alleen vissers, maar ook  dagrecreanten gingen er gebruik van maken. En kwam een klein speeltuintje bij. Duur was het er niet: een overnachting kostte tot 1930 een gulden, inclusief 1 kopje thee en twee beschuitjes.

Dansen met de onderduikers. In de oorlog was het Rietveld een ideaal oord voor onderduikers, ook al waren de Duitsers ingekwartierd in Hazerswoude-dorp. Geen probleem: men kon ‘de Moffen’ in dit open poldergebied al van verre aan zien komen; daarnaast bood het waterrijke Rietveld tal van vluchtmogelijkheden. In het opvangen van onderduikers speelde ‘café Meurs’ een hoofdrol. Over de hele oorlog genomen – sommigen vertrokken en anderen kwamen – werd onderdak verleend aan waarschijnlijk wel zo’n 20 onderduikers. Ook in de molen zaten onderduikers en verderop in een boerderij in het Rietveld zaten er ook. Dat men zich in het Rietveld vrij veilig voelde blijkt wel uit het feit dat één van de onderduikers, ene Freddy uit Rotterdam, dansles gaf aan de Rietvelders en andere onderduikers. Dit gebeurde afwisselend in ‘café Meurs’ en in het achterhuis van boerderij Van Nierop (bron: mw.Nel van Vliet – Van Meurs).  

Na de oorlog werd het bedrijfje van Van Meurs ook wel “Klein Giethoorn” genoemd. In 1951 werd deze nieuwe naam aangebracht op het geheel herbouwde pension en café. Het bedrijf was op dat moment al in handen van dochter Nel en haar man Rein van Vliet. Onder hun leiding groeide Klein Giethoorn nog verder; de speeltuin werd groter en het aantal roeiboten nam (tijdelijk) toe tot 37. In 1980 kwam het bedrijf in handen van dochter Karla. Het bedrijf ging zich in de volgende periode vooral concentreren op roeibotenverhuur, horeca en overnachtingen. De speeltuin verdween. En na 37 jaar droegen Karla en Fred hun bijna 100-jarige bedrijf weer over aan hun dochter Monique. Vanaf 2017 is zij, Monique Bisschop met haar man Arjan de Kort, de nieuwe uitbaatster van Klein Giethoorn. Gelegen op de mooiste plek in het Rietveld.                                                        

                                                                      BEKIJK DE FOTOSERIE: