de voormalige boerderij Rietveld 27

November 2018 – Het was de nacht van 10 op 11 augustus in het jaar 1976. De 65 jarige weduwnaar Horsman lag in een diepe slaap in zijn boerderij Rietveld 27. Het liep tegen 2.00 uur toen hij plotseling wakker werd. Er klonk gekraak in de boerderij. In eerste instantie dacht hij aan inbrekers en ging hij voorzichtig op zoek. Buiten gekomen zag hij dat de vlammen reeds hoog uit zijn hooiberg oplaaiden. In zijn pyjama is hij naar de buren gerend, die de brandweer alarmeerden. Snel kon hij daarna het vee dat in de stal stond naar buiten loodsen. Niet veel later raakte de stal in brand en zorgde een ontploffende gasfles voor een waar inferno.                                                                    Tegelijk met deze brand woedde er ook een brand in de hooiberg van de  boerderij van de familie Van den Akker, even verderop aan het Rietveldsepad. Beide branden waren het werk van een pyromaan.

Cees van Driel, Rietveldbewoner, was ooggetuige: Ik werd die nacht wakker door hevige knallen. Dat bleken de golfplaten te zijn die door de hitte kapot sprongen. Ik roeide toen naar de boerderij van Horsman. Toen ik aankwam was er nog geen brandweer aanwezig. Het huis zelf stond toen nog niet in brand; wel de hooiberg en de stal. De brandweer van Alphen was op dat moment bezig de andere brand te het blussen in de hooiberg aan het  Rietveldsepad.  Al snel kwam de brandweer van Hazerswoude aanrijden via de Smitweg om de brand op Rietveld 27 te blussen. Omdat er toen nog geen verharde weg was op de Compierekade probeerde men via het weiland naar de brand te rijden. Dat ging mis, de brandweerauto liep vast in de zachte grond. Wel lukte het een klein voertuig met een mobiele pomp naar de boerderij te komen, maar deze strandde uiteindelijk voor een sloot. Ik heb toen nog geholpen om een ladder van hen over de sloot te leggen. Al met al duurde het erg lang voordat er water werd gespoten. Ik denk haast wel een uur. De grote brandweerauto is volgens mij omgereden via de Rijndijk en Alphen om via het Alphens Rietveld naar de brand te komen. Intussen was er ook een auto van Alphen gearriveerd.

Volgens mij heeft de brandweer nog een gasfles naar buiten gebracht maar er stond er nog eentje in een kast die toen later is ontploft. 

Horsman liep later radeloos in zijn witte hemd heen en weer en is toen naast een boom in elkaar gezakt. Buren ontfermden zich over hem.

De hooiberg aan het Rietveldsepad brandde slechts gedeeltelijk uit. Maar de boerderij Rietveld 27 werd volledig in de as gelegd. Het blussen begon veel te laat en had weinig zin meer. De pyromaan en veroorzaker van dit alles, een 40-jarige fabrieksarbeider uit Alphen, kon dezelfde nacht nog worden aangehouden. Hij hield zich met zijn fiets op bij de spoorwegovergang aan het begin van het Rietveldsepad. Toen twee agenten hem aanspraken gaf hij op routinevragen de vreemdste antwoorden. Meegenomen naar het bureau gaf hij uiteindelijk toe de 2 branden te hebben aangestoken. Vervolgens zou hij ook nog bekennen de brand te hebben aangestoken die eerder, op 25 juni, 2 stallen met vee verwoestten van de familie Vis, ook aan het Rietveldsepad.

Voor de rechtbank zou de man later verklaren hoe hij tot de brandstichting was gekomen: Hij hield konijnen en voor hen had hij hooi gevraagd bij de boeren. Maar waar hij het hooi vroeger als kind gratis meekreeg, moest hij tegenwoordig betalen. Dat had hem chagrijnig gemaakt. Ook zou hij verklaren bij zijn daad “gedreven te zijn door de duivel”. Psychologisch onderzoek wees uit dat de man nauwelijks  toerekeningsvatbaar was. De eis was dan ook een t.b.s. naast een gevangenisstraf van 4 maanden. (bron: Leidsch Dagblad)

Boerderij Rietveld 27 werd niet meer herbouwd. Dat was ook niet nodig; het bijbehorende land was immers al voor een groot deel verkaveld tot boomkwekerijen. Wel kwam op de plek van de boerderij een eenvoudig huis, dat inmiddels weer geheel vernieuwd is.