Jan Dekker, geboren in 1893, was vanaf 1925 architect en gemeenteopzichter in Hazerswoude en Zoetermeer. Als architect ontwierp hij in beide dorpen een groot aantal gebouwen die karakteristiek zijn en te herkennen als een “Dekker-pand”. Heel wat van zijn gebouwen zijn beschermd als monument. Vooral in Hazerswoude dorp ontwierp hij een groot aantal gebouwen, zoals het oude raadhuis en de noodslachtplaats, de veldwachterswoning en de algemene begraafplaats, alle aan de Gemeneweg.

 

De grondige restauratie van de Hervormde kerk (1664) was zijn meesterwerk. Ook kwamen van zijn hand natuurlijk de Jan Dekkerbrug en vele vaak karakteristieke woningen, zowel in het dorp als in de buitengebieden.

Omdat hij zich ook ontwikkelde als waterbouwkundige werd hij technisch adviseur van maar liefst 19 polders in de regio en ontwierp hij verschillende sluizen.

Zo ook de Rietveldse sluis die in 1939 onder zijn ontwerp en leiding werd vernieuwd. 

  

De sluis in het Rietveld.

 

 

Ook ontwierp hij in diezelfde periode een pand in het Rietveld, te weten de boomkwekerswoning Rietveld 10 voor de fam. B.Markus. Voor de bouw van dit huis, dat uiteindelijk 7000 gulden ging kosten, moesten alle materialen over het water. Als opzichter begaf Jan Dekker zich meermalen per boot naar deze locatie.

 

Rietveld 10 van Steef en Nina de Frankrijker; sinds 1939 is er veel veranderd. Maar in stijl: Dekker-kenmerken in bouwstijl , w.o. de luikjes bleven herkenbaar.

Het varen naar het in aanbouw zijnde pand vond Jan Dekker geen probleem. In tegendeel zelfs, hij hield van de buitengebieden.

Getuige ook het schilderij dat hij in 1944 maakte van de Rietveldse molen. Ook daar had hij nog tijd voor.

Jan Dekker was een actief, creatief en veelzijdig mens. Over zijn hem en zijn werk is door het Historisch Genootschap Zoetermeer in 2007 een boekje gemaakt.

 

 

Schilderij van de Rietveldse molen (1944) door Jan Dekker